.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 
 
 
 
คุณคิดว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.173.237.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 343,149
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2559 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2559
 

 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

 

ตารางที่  1  จำนวนสถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน และครู จำแนกสังกัด

ตารางที่  2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ในสังกัดและนอกสังกัด

ตารางที่  3  สรุปจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน ในสังกัดและนอกสังกัด

ตารางที่  4  สรุปจำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ รายอำเภอ

ตารางที่  5  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน

ตารางที่  6  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน จำแนกชั้น เพศ

ตารางที่  7  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่  8  จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา จำแนกชั้น เพศ และห้องเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส

ตารางที่  9  จำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษา จำแนกชั้น เพศ และห้องเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก

ตารางที่  10  จำนวนนักเรียน ครู และขนาดโรงเรียน

ตารางที่  11  จำนวนโรงเรียนขนาดกลาง จำแนกนักเรียนตามระดับชั้น เพศ และห้องเรียน

ตารางที่  12  จำนวนข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง

ตารางที่  13  จำนวนนักเรียนและห้องเรียน สังกัด สช.

ตารางที่  14  จำนวนครู โรงเรียนในสังกัด สช.

ตารางที่  15  จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางที่  16  จำนวนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล/เทศบาล

ตารางที่  17  จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559

ตารางที่  18  จำนวนนักเรียนเรียนจบชั้น ป.6 และศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

ตารางที่  19  จำนวนนักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษาชั้น ม.3 ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2559

ตารางที่  20  จำนวนนักเรียนจบ จำแนกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559

ตารางที่  21  ตารางตรวจพินิจนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ตารางที่  22  จำนวนนักเรียนพิการ จำแนกชั้น เพศ 

ตารางที่  23  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกชั้น เพศ

ตารางที่  24  จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกชั้น เพศ

GCA.xml
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
อำเภออู่ทอง
Tel : 035-551557  Fax : 035-505683
Email : wannaporn.2511@gmail.com