.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 
 
 
 
คุณคิดว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.173.237.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 343,170
  หน้าหลัก    เกียรติบัตรอำเภอดอนเจดีย์ 
เกียรติบัตรอำเภอดอนเจดีย์
 

เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปี 2561                                              

1. นายรพี  ศรีวิเชียร                                             

2. นางพรรณจรุง  จินตนประเสริฐ                                              

3. นางกมลวรรณ  เกตุแก้ว                              

4. น.ส.ธนพร  สิงห์โตอาจ                              

5. น.ส.อศิรวรรณ  ผิวแดง                                

6. นายภานุวัฒน์  กล่อมอู่                                                

7. นายจรินทร์  ขำอรุณ                                        

8. นายทรงพล  ลือบรรเลง                                      

9. างกฤติมา  สุดแสวง

10. .ส.อุษณีย์  จริญพันธ์ุ

11. ายจรูญ  สุวรรณคง

12. ายธิวา  ดิษฐ์ประจันทร์

13. นายภาณุวัฒน์  จันทร์ฉาย

14. นางสมปอง  แสงฉาย

15. นางพรพิมล  บุญแช่มชู

16. นางปารีณา  แสงฉาย

17. น.ส.กิตติยา  เพ็งพันธ์

18. นางธนวรรณ  ศกุนตนาค

19. น.ส.ณัฐกฤตา  ไทยวงษ์

20. นางรุ่งนภา  เมฆอากาศ

21. น.ส.สินีนาฎ  มีดี

22. น.ส.เกศินี  พัฒน์ทอง

23. นายขลอ  รักษี

24. นางบุญจิรา  พุทธิวัย

25. .ส.ศศิวิมล  กลิ่นเอี่ย

26. นายรวิวัตน์  จันทร์ขอนแก่น

27. นายจรัญ  มั่นช้อย

28. นายสุรินทร์  ศรีบุญเพ็ง

29. นางสุทัศน์  โชระเวก

30. นางวาสนา  แก้วเขียว

31. น.ส.นฤมล  บงพูเขียว

32. นางขนิษฐา  สมใจเพ็ง

33. น.ส.พรทิชา  ผลทวีทรัพย์

34. นางปราณี  ปั้นไว

35. .ส.บุญชู  วงษ์ท่าข้าม

36. .ส.ฆนรส  ผูกพยนต์

37. นางวิมลภา  ไขแสงทอง

38. น.ส.วรมน  เจริญศรี

39. นางน้ำผึ้ง  แช่มช้อย

40. ว่าที่ ร.ต.หญิงน้ำอ้อย  อ้นเงิน

41. นายอนุชา  ผ้าขาว

42. น.ส.แพรวพรรณ  ฟักเงิน

43. น.ส.ธนภร  โพธิ์กลิ่น

44. น.ส.สุภาพร  นิ่มนวล

45. นางมาลัย  จิ๋วเจริญ

 

 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
อำเภออู่ทอง
Tel : 035-551557  Fax : 035-505683
Email : wannaporn.2511@gmail.com