หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File


****************************************
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี 2561

****************************************

                    ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

 **************************************************************************
 

 

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน 

 *******************************************************************
 

          ระบบบริหารจัดการผลการเรียน

      **************************************************
 

           ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)


     ***************************************************************************

           
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

      ***************************************************************************


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม SchoolMIS เพื่อออกหลักฐานทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 4 หลักสูตรการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Bookระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556